Informace Historie Fotogalerie Literatura Akce Kontakt
Informace


Základní informace
Poloha
Otevírací doba

ZÁKLADNÍ INFORMACE

Urbanisticky a architektonicky hodnotný celek roubených a zděných domů nazývaný Betlém se nachází v historickém centru města Hlinska na pravém břehu Chrudimky. Od poloviny 18. století byl tento prostor mezi kostelem a náměstím zastavován domky drobných řemeslníků, převážně hrnčířů a tkalců. Přízemní roubené domy se sedlovými střechami měly zpravidla jedinou světnici, síň s "černou" kuchyní a komoru. Postupně k nim přibývaly malé kůlny, chlívky a stodůlky. Jedinou výzdobu prostých domků tvořily lomenice s malovaným okřídlím, nápisy na záklopových prknech a makovičky ve vrcholu štítu. Roubené domy s bílými spárami pokrývaly šindelové střechy. Od konce 19. století opatřovali zdejší obyvatelé stěny různobarevnými vápennými nátěry a střechy postupně překrývala "térovaná" lepenka. Mezi dřevěnými domky se v 19. století začaly objevovat i zděné domy s jednoduchými klasicistními prvky. Roku 1995 byl Betlém vyhlášen památkovou rezervací lidové architektury a vedle Veselého Kopce je významným expozičním celkem Souboru lidových staveb Vysočina.
POLOHAOTEVÍRACÍ DOBA

Betlém Hlinsko je otevřen celoročně. Leden - Březen - úterý až pátek: 9-12, 13-16, sobota: 9-11 hod. Duben - Prosinec denně mimo pondělí: 9-12, 13-16. Telefon: 469 326 415, 469 311 429(průvodce) Telefon:+420 469 326 415.